کمينه  
دوشنبه, آبان 20, 1398
 
 
 
 
کمينه
ویرایشگر متن
   

ردیف

نام و نام خانوادکی

سمت

تلفن مستقیم

فکس

1

 

 

حمید رضا نوری

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

32702032

32710063

32735481

2

سعید حسینی

 

معاون اداری و مالی

32710062

 

3

رحیم رجبی

 

معاون بازرگانی

32710067

 

4

وحید رضا فریدونی

 

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان شمالی

05842313700

05842313700

5

مجید اسداللهی

 

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی

05614430203

05614430203

6

علیرضا نهبندانی

معاون فنی

32766600

 

7

سید محمد جوادموسوی

ذیحساب و مدیر امور اداری

32769222

 

8

محمد قوام سعیدی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 

 

9

حامد انوری

مدیر کنترل کیفی

32722053

 

10

علی اصغر بیاری نژاد

مدیر حراست

32710075

 

11

امید همت افزا

مدیر خدمات بازرگانی

32731670

 

12

خلیل ذبیحی

مدیر توزیع و فروش

32742011

 

13

محسن ظفری

رئیس امور اداری و امور
 قراردادها

32722019

 

14

سعید بلوچی

روابط عمومی

32733037

 

 
     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 (استانهای خراسان) می باشد.
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس