کمينه  
يکشنبه, آذر 24, 1398
 
 
 
 
کمينه
ویرایشگر متن
   

 

نمودار سازماني

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5

وابسته به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران

حمید رضا نوری

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

استان خراسان شمالی

عضو هیات مدیره و
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان شمالی

وحید رضا فریدونی

استان خراسان جنوبی

عضو هیات مدیره
و مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی

مجید اسداللهی

معاونت اداری و مالی

سعید حسینی

مدیر امور اداری

محمد قوام سعیدی

مدیر امور مالی و ذیحساب

سید محمد جوادموسوی

رئیس امور اداری

محسن ظفری

معاونت بازرگانی

رحیم رجبی

مدیر خدمات بازرگانی

امید همت افزا

مدیر توزیع و فروش

 خلیل ذبیحی

معاونت فنی

علیرضا نهبندانی

مدیر طرح های عمرانی

مدیر تجهیز و نگهداری

حراست

علی اصغر بیاری نژاد

کنترل کیفی

حامد انوری

روابط عمومی

سعید بلوچی

مشاورین

واحد های شهرستانی تابعه

 

 

 

 
     
  
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 (استانهای خراسان) می باشد.
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس