کمينه  
يکشنبه, آذر 24, 1398
 
 
 
 

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

       فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارتست از واردات ، خريد ، تداركات ، تجهيزات ، نگهداري ، ذخيره سازي ( انبار ـ سيلو و 000 ) آماده سازي ، بسته بندي ، توزيع و فروش و صادرات كالاي اساسي ، حساس ، ضروري با استفاده از كليه ابزارهاي متداول اقتصادي ، 000 و خريد ايجاد ، احداث ، اداره ، اجاره ، استجاره و نگهداري تجهيزات و تأسيسات ذخيره سازي كالاهاي اساسي و ضروري از قبيل انبار ، سيلو و سردخانه در اختيار شركت و 000 و ارائه خدمات بازرگاني و آموزش ، پژوهش ، آزمايشگاهي در چهارچوب اهداف شركت و 000 اجراي سياستهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در زمينه نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح منطقه و 000

گستره فعاليت شركت (جغرافيايي) ـ استان هاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي

محل دفتر مركزي : مشهد ـ كوي طلاب ـ چهارراه سيلو ـ كد پستي                        تلفن : 14 ـ 2709011 ـ 0511

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 (استانهای خراسان) می باشد.
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس