کمينه  
يکشنبه, آذر 24, 1398
 
 
 
 

رديف

نام صاحبان سهام

تعداد سهام

          درصد سهام

  در سال مورد گزارش

         درصد سهام

 درسال قبل از گزارش

1

شركت بازرگاني دولتي ايران

148622

%100

%99

2

جمع كل سهام

148632

%100

100 %

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 (استانهای خراسان) می باشد.
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس