کمينه  
يکشنبه, آذر 17, 1398
 
 
 
 

         شركت تحت عنوان شركت سردخانه و انبارهاي بهمن خراسان (سهامي خاص) در تاريخ 16 مهرماه 1364 به شماره 57624 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده و شروع به فعاليت نموده است .

      بر اساس مصوبه 5/12/1364 هيات مديره شركت ، محل اصلي شركت از تهران به مشهد انتقال و مجدداً تحت شماره 4216 در اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده و طي مصوبه مورخ 14/3/1367 مجمع عمومي نام شركت به شركت بهمن خراسان (سهامي خاص) ، طي مصوبه مورخ 21/7/1375 مجمع مذكور به بهمن خراسان شركت سهامي خاص و طي مصوبـه مورخ 16/12/1382 مجمع عمومي به شركت غله و بازرگاني منطقه 5 (سهامي خاص) تغيير يافته است .

       در اجراي دستور العمل شماره 27230/230 مورخ 8/6/1377 سازمان گسترش خدمات بازرگاني در خصوص طرح تجميع وظايف ادارات كل گسترش (قند و شكر سابق) با شركتهاي بهمن در سراسر كشور ، انجام وظايف و مسئوليتهاي اداره كل گسترش خراسان (اداره كل قند و شكر سابق) از تاريخ 21/6/1377 به اين شركت محول گرديده است و در همين راستا وظايف نمايندگي سمنان از تاريخ 10/6/1377 از موضوع فعاليت شركت منتزع و به شركت بهمن گستر خزر سهامي خاص محول شده است . همچنين در اجراي مصوبات شوراي عالي اداري كشور، سازمان غله كشور منحل و اداره كل غله خراسان در نيمه دوم اسفند ماه سال 82 در اين شركت ادغام گرديده و در اين راستا وظائف اجرايي اداره مذكور نيز از ابتداي سال 1383 به اين شركت محول گرديده است و اداره امور سردخانه مشهد از 1/4/83 به طور كامل به عهده شركت طبق صورتجلسات تنظيمي دفتر امور مجامع محول گرديده است .

تاریخچه شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی

شرکت غله و خدمات بازرگاني استان خراسان در سال 1383 با ادغام دو مجموعه اداره کل غله خراسان و شرکت بهمن خراسان تشکيل و پس از شکل گيري  استان خراسان شمالي با انتزاع از استان خراسان بزرگ در سال 1384 ، شرکت غله و خدمات بازرگاني خراسان شمالي در استان با چهار شعبه در شهرستانهاي شيروان ، اسفراين ،    مانه و سملقان و جاجرم تأسيس گرديد

 

 

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 (استانهای خراسان) می باشد.
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس